Har du rätt organisation

för att förvalta och utveckla medicinsk teknik i hälso- och sjukvård?

Verksamhetsutveckling

Egentillverkning

Haveriutredning

Interimsledning

Projektledning

CE-märkning

Rådgivning för små och stora organisationer

Har du driv i dina projekt?

Kan du prioritera och utmana vårdens behov?

Kan du regelverken för hälso- och sjukvården?

Är det nya EU-regelverket integrerat i er verksamhet?

Har du rätt verktyg för verksamhetsutveckling?

Är era medarbetare utbildade i medicinteknisk säkerhet?

 

Jag och mina kollegor hjälper er att prioritera rätt utifrån regelverk, budgetrestrektioner och verksamhetsmål

Tjänster